• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA PHÚ MỸ

  • Việt Nam
  • Enlish

  HÌNH ẢNH CÁC BUỔI HỌP GIỮA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHÚ MỸ VÀ ĐỐI TÁC NHÀ THẦU TECNIMONT ITALIA

 • Thứ sáu, 09:05 Ngày 19/07/2019.
 •       

  Trong quý 2 năm 2019 ban Lãnh Đạo Công Ty Cổ Phần Nhựa Phú Mỹ (PMP) và đối tác là nhà thầu Tecnimont Italia đã diễn ra nhiều buổi họp quan trọng nhằm đẩy nhanh tiên độ cho thiết kế FEED của dự án nhà máy PP

   

   

   

   

   

  Sau các buổi họp, đại diện của PMP và  nhà thầuTecnimont đã có buổi thực hiện site survey tại khu đất thực hiện dự án nhà máy PP

   

   

   

  Bài viết khác ...

  HÌNH ẢNH CÁC BUỔI HỌP GIỮA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHÚ MỸ VÀ ĐỐI TÁC NHÀ THẦU TECNOMONT

  HÌNH ẢNH CÁC BUỔI HỌP GIỮA BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PHÚ MỸ VÀ ĐỐI TÁC NHÀ THẦU TECNOMONT