• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA PHÚ MỸ

  • Việt Nam
  • Enlish

  PMP hoàn thành họp mô hình 3D mốc 60% của giai đoạn thiết kế tổng thể (FEED) Dự án “Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ” với nhà thầu FEED (Tecnimont).

 • Thứ ba, 15:55 Ngày 02/02/2021.
 • Từ ngày 6-11/1/2021, Công ty cổ phần sản xuất Nhựa Phú Mỹ (PMP) cùng với đơn vị tư vấn quản lý dự án (Tư vấn EPC) đã thực hiện họp trưc tuyến với nhà thầu thiết kế FEED (nhà thầu Tecnimont (Ý)) thống nhất mô hình 3D mốc 60% của giai đoạn thiết kế tổng thể (FEED) Dự án “Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ”.

  Tại cuộc họp, các mô hình phần kiến trúc, xây dựng, điện, điều khiển, đường ống, thiết bị cơ khí và kết cấu được đánh giá, xem xét liên quan đến việc tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan, các yêu cầu bắt buộc của nhà cung cấp bản quyền công nghệ với mục đích:

  1. Mặt bằng nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn.

  (ii) Khả năng vận hành, khả năng tiếp cận, khả năng bảo trì và khả năng lắp đặt thiết bị, tuân thủ yêu cầu công nghệ, khả năng thi công đều được đáp ứng.

   

   

  Bài viết khác ...

  PMP hoàn thành họp mô hình 3D mốc 60% của giai đoạn thiết kế tổng thể (FEED) Dự án “Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ” với nhà thầu FEED (Tecnimont).

  PMP hoàn thành họp mô hình 3D mốc 60% của giai đoạn thiết kế tổng thể (FEED) Dự án “Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ” với nhà thầu FEED (Tecnimont).