• Logo
  • CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT NHỰA PHÚ MỸ

  • Việt Nam
  • Enlish

  PMP hoàn thành họp HAZOP và SIL giai đoạn thiết kế tổng thể (FEED) Dự án “Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ” với nhà thầu Tecnimont.

 • Thứ ba, 15:54 Ngày 02/02/2021.
 • Đầu tháng 1 năm 2021, Công ty cổ phần sản xuất Nhựa Phú Mỹ (PMP) cùng với đơn vị tư vấn quản lý dự án (Tư vấn EPC) và đơn vị thiết kế FEED (nhà thầu Tecnimont (Ý)) đã hoàn thành Cuộc họp Phân tích mối nguy hiểm và khả năng vận hành (HAZOP), đánh giá mức độ an toàn (SIL) giai đoạn thiết kế tổng thể (FEED) Dự án “Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ”.

  HAZOP được tiến hành để phân tích, nhận diện mối nguy hiểm và khả năng vận hành của Nhà máy. Bằng phương pháp “What-if”, các bên cùng nhau kiểm tra các bản vẽ thiết kế Công nghệ Nhà máy (P&IDs). Từ đó, các bên nhận định các hậu quả có thể xảy ra khi gặp sự cố trong quá trình vận hành bình thường và đưa ra phương pháp ngăn chặn, phòng ngừa phù hợp.

  SIL được tiến hành để xác định mức độ tin cậy của tất cả chức năng bảo vệ an toàn trong bản vẽ P&IDs của Nhà máy. Các bên cùng nhau đánh giá hậu quả khi chức năng bảo vệ an toàn không hoạt động hoặc hoạt động không đúng thiết kế, bao gồm đánh giá nguy hiểm cho nhân sự vận hành, thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới môi trường. Việc đánh giá sẽ đưa ra mức độ tin cậy mà các chức năng bảo vệ an toàn cần đạt được.

   

   

   

  Bài viết khác ...

  PMP hoàn thành họp HAZOP và SIL giai đoạn thiết kế tổng thể (FEED) Dự án “Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ” với nhà thầu Tecnimont.

  PMP hoàn thành họp HAZOP và SIL giai đoạn thiết kế tổng thể (FEED) Dự án “Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene Phú Mỹ” với nhà thầu Tecnimont.